Iedereen een goede startpositie.

Close up vijf euro biljet
marco metscher2.jpg
Door Marco Metscher op 28 oktober 2020 om 16:00

Iedereen een goede startpositie.

Onze mooie gemeente Midden-Groningen heeft financieel geen fijne start gemaakt. De vorige gemeenten hadden het financieel al moeilijk. Deze periode is het voor vrijwel alle gemeenten alleen maar nog moeilijker geworden. Er is geen ruimte voor nieuw beleid. Het is alle hens aan dek om het bestaande beleid op een goede manier uit te voeren, zonder daarin achterstand op te lopen. Daardoor moeten soms lastige keuzes gemaakt worden over wat we nog wel doen en wat we minder of zelfs niet meer doen.

Deze periode hebben we als ChristenUnie fractie de volgende punten opgeschreven die wij in ieder geval belangrijk vinden en waarop we de begroting beoordelen:

Jeugdzorg

Kindproblematiek is een groot zorgpunt in onze gemeente. Financieel staan wij daarvoor aan de lat. Ook sociaal werkt het ontwrichtend doordat mensen van generatie op generatie aan de kant blijven staan, wat in die gezinnen allerlei problemen met zich meebrengt op financieel gebied, in opvoeding, in onderwijs, in gezondheid en in weerbaarheid.
Dit doorbreken staat hoog op ons prioriteitenlijstje, dat willen we doen door:

 • Inzicht in welke zorg nodig is.
 • Aandacht tussen zorg, onderwijs en werk.
 • Zicht op (betaald) werk waar dat kan.
 • Goede match tussen onderwijs en werk.

Ouderenzorg

Ook de ouderen verdienen de aandacht. Er is een groeiende groep mensen die ouder worden met alle beperkingen van lichaam en geest die daarbij komen kijken.
De manieren waarop wij ons willen inzetten voor deze doelgroep zijn:

 • Aandacht voor de vereenzaming in ouderenzorg.
 • Aandacht voor mensen met dementie.
 • Goede balans tussen het aanbod om thuis te kunnen blijven wonen (blijverslening). Eventueel in combinatie met zorg waar dat kan en wonen in een verzorgingstehuis of een daar op lijkende voorziening waar dat gewenst wordt.

Het Nationaal Programma Groningen

Er zijn middelen beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) om de sociaaleconomische situatie te verbeteren. Van daar uit kan ook perspectief gegeven worden aan jongeren op het gebied van opleiding, huisvesting en hopelijk ook werk. Ook zien wij hierin kansen voor onze gemeente op de gebieden van ondernemen, recreatie, verduurzaming en de koppelingen daartussen.

Dat kan door:

 • Inzet van NPG middelen met als doel de sociaaleconomische situatie te verbeteren.
 • Duurzaamheidsfondsen waarbij ondernemers ook hun bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van de gebouwenvoorraad en het terugdringen van energiegebruik uit hernieuwbare bronnen.
 • Meer aandacht voor de potentie van de gemeente als recreatiegebied, in samenwerking met de recreatieondernemers,
 • Verduurzaming van de landbouw.