Wat vindt u van uw wijk?

Noorderpark
Als u 100 punten mocht verdelen hoe zou u dat dan doen?
Hard rijden
Onderhoud van gemeentelijk groen
Sport- en speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren
Meer voorzieningen voor ouderen in de openbare ruimte
De kwaliteit van wegen en voetpaden
De wijkvoorzieningen
Gebruik van verboden middelen
Wat wilt u graag kwijt over uw wijk?
Uw mailadres (alleen wanneer u graag in contact komt)