Welkom

De ChristenUnie is de christelijk sociale partij van Midden-Groningen. We zijn vanuit de bijbelse boodschap politiek actief om het beste te zoeken voor Midden-Groningen. Wij gaan voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen, waar we eerlijk zijn over wat we van inwoners verwachten en kiezen voor een betaalbare gemeente. Niemand moet ongewild aan de kant blijven staan. Daar werken we hard aan. Doet u met ons mee?

 1. Close up vijf euro biljet
  marco metscher2.jpg
  Door Marco Metscher op 28 oktober 2020 om 16:00

  Iedereen een goede startpositie.

  Onze mooie gemeente Midden-Groningen heeft financieel geen fijne start gemaakt. De vorige gemeenten hadden het financieel al moeilijk. Deze periode is het voor vrijwel alle gemeenten alleen maar nog moeilijker geworden. Er is geen ruimte voor nieuw beleid. Het is alle hens aan dek om het bestaande beleid op een goede manier uit te voeren, zonder daarin achterstand op te lopen. Daardoor moeten soms lastige keuzes gemaakt worden over wat we nog wel doen en wat we minder of zelfs niet meer doen.

  Lees meer over "Iedereen een goede startpositie."
 2. Boks - jong en oud
  Niels.jpg
  Door Niels Joostens op 24 oktober 2019 om 15:00

  De wal....het schip.

  Midden-Groningen zal bij een ongewijzigd beleid, binnen de begroting, 6,5 miljoen euro extra kwijt zijn aan het sociaal domein. Dat is ook op een begroting van ruim 200 miljoen euro nog steeds een enorm bedrag. De financiële ruimte van de gemeente is inmiddels zo beperkt dat het uitvoeren van eigen beleid niet meer mogelijk is. Harde keuzes zijn dus nodig om te voorkomen dat we onder preventief toezicht van de provincie komen. Inmiddels is de roep naar de regering in Den Haag overduidelijk: Doe iets!

  Lees meer over "De wal....het schip."
 3. Bezoek Brink 1
  Bert van Dijk
  Door Bert van Dijk op 3 mei 2018 om 12:30

  Op weg naar een circulaire economie in Midden-Groningen

  Bert van Dijk (ChristenUnie), Silvia Poel (Groenlinks) en Albert Heininga (D66) waren op donderdag 3 mei op bezoek bij Henk Flederus (PvdA) in Hoogeveen om zich te laten informeren over het wel en wee van een middelgroot productiebedrijf dat zich richt op nieuwe technieken die passen in een circulaire economie. We hebben het hier over het bedrijf Brink Industrial. Van oudsher een familiebedrijf en nu gespecialiseerd in wat modern heet ‘metal engineering’.

  Lees meer over "Op weg naar een circulaire economie in Midden-Groningen"

  Labels:

Een begroting in coronatijd.

2 Euromunt.jpgdonderdag 05 november 2020 16:00 Als allereerste willen we graag alle medewerkers van onze prachtig mooie gemeente bedanken voor al het werk dat ze afgelopen jaar hebben verricht en waarvan we hier slechts een papieren rapportage zien. Die impact die deze medewerkers hebben in de werkelijkheid buiten het gemeentehuis is vele malen groter als dat we hier voor ons zien. lees verder

Najaarsnota 2020.

OZBdonderdag 05 november 2020 14:30 Wat als eerste opvalt is dat het eindsaldo iets positiever is als gedacht, dit lijken we uitsluitend toe te mogen rekenen aan een meevaller in de accressen.

Uiteindelijk zijn we blij met deze meevaller, het zou echter mooier zijn, als we de meevaller zouden hebben op basis van eerder gehaalde bezuinigingsresultaten. De laatste zijn structureel, voor accressen zijn we sterk afhankelijk van het Rijk. lees verder

Wat nodig is een eerste stap. Die zetten we in vertrouwen!

Kinderen buitenwoensdag 28 oktober 2020 19:30 Het lokaal programma Nationaal Programma Groningen biedt de gemeente Midden-Groningen veel mogelijkheden om te werken aan de brede welvaart. De ChristenUnie staat achter de ingediende projecten en vraagt specifieke aandacht voor de participatie van inwoners en een goede verdeling tussen stedelijk en landelijk gebied. We missen nu nog de inzet op de economie van de toekomst en mogelijkheden voor werk. Daar blijven we aandacht voor vragen. lees verder

NPG is een unieke kans voor Midden-Groningen. Pak die kans!

Contract tekenendinsdag 20 oktober 2020 20:00 Met behoud van de eigenheid van Groningen, de eigen identiteit van de Groningers werken aan een toekomstbestendig en leefbaar Groningen. Dat is in hele korte lijnen de doelstelling van het Nationaal Programma Groningen. Uitgangspunten waar wij ons goed in kunnen vinden. Te lang is er geen oog geweest voor de specifieke problematiek in onze gemeente en de provincie. lees verder

Opnieuw bezuinigen.

Portemonneedonderdag 15 oktober 2020 20:15 Midden-Groningen ontkomt er helaas niet aan om opnieuw te bezuinigen. De steeds verder oplopende kosten in de jeugdzorg maken dat we opnieuw scherp moeten kijken naar de uitgaven.

Na eerdere lastenverzwaringen zijn we blij dat we niet opnieuw de OZB verhogen. Dat was voor de ChristenUnie ook niet bespreekbaar geweest. lees verder