Najaarsnota 2020.

OZBdonderdag 05 november 2020 14:30

Wat als eerste opvalt is dat het eindsaldo iets positiever is als gedacht, dit lijken we uitsluitend toe te mogen rekenen aan een meevaller in de accressen.

Uiteindelijk zijn we blij met deze meevaller, het zou echter mooier zijn, als we de meevaller zouden hebben op basis van eerder gehaalde bezuinigingsresultaten. De laatste zijn structureel, voor accressen zijn we sterk afhankelijk van het Rijk.

Voor de ChristenUnie opvallende zaken in de najaarsnota 2020:

MFC Houtstek:

Als de overschrijdingen van het budget met name te wijten zijn aan versterking, dan lijkt het ons logisch dat deze kosten teruggevorderd kunnen worden. Kunt u hierover een toelichting geven? Overbruggingskrediet lijkt ons redelijk, maar terugvordering op latere termijn ook. We willen graag op de hoogte gehouden worden in dit dossier.

Cultuur: Het lijkt er op dat Biblionet de bezuinigingdoelen niet haalt. Waarom lukt dit niet en draaien we hiermee (een deel van de) bezuinigingen terug? Kunt u uitleg geven over deze situatie?

WMO:

Waarom wordt voor WMO vervoer vanaf 2021 wel 3% indexatie meegenomen en voor Leerlingenvervoer niet?

3.5 Gas en Zoutwinning

We hebben in de fractie lang gesproken over de lege tabel en de opmerking dat mutaties budget neutraal zijn. We kwamen er niet goed uit. Hoe kostendekkend is het nu echt? De vraag is dan ook dat we graag zouden zien dat het budget neutraal is via cijfers en niet via nullen.

Daarmee zouden we graag de inkomsten en uitgaven zien, hoe kostendekken het echt is, want we hebben begrepen, dat dit niet echt zo is in alle gevallen. Kunt u dit inzichtelijk maken voor ons?

Programma 3.6

Facilitair: U geeft aan een structureel tekort te constateren, welke pas in de voorjaarsnota terug zal komen. Als het structureel is, dan zien we dit graag terug in de begroting.

Maatschappelijk vastgoed: Taakstelling lijkt in dit geval traagheid te veroorzaken. We krijgen melding van een gehaald doel, maar extra resultaten lijken vooruitgeschoven te worden om volgend jaar de taakstelling weer te halen. Een iets actievere houding lijkt ons wenselijk. Er staan komend jaar veel scholen te koop en andere gemeentelijke locaties. Laat ons maar een beetje gas geven. Geen eigendom = geen kosten en de opbrengsten kunnen we goed gebruiken. 

« Terug

Reacties op 'Najaarsnota 2020.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.