De ChristenUnie eet mee in de Edsersheerd.

Edsersheerd samen met de ouderendonderdag 19 oktober 2017 16:00

“Wij kunnen niet accepteren dat ouderen eenzaam zijn, zich overbodig of ondergewaardeerd voelen", dat staat in het programma van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november aanstaande. Om deze woorden kracht bij te zetten fungeerden een zestal CU-kandidaten als gastheer voor een groep ouderen in Edsersheerd te Slochteren.

De dames en heren en de vrijwilligers van Edsersheerd werden door de ChristenUnie-kandidaten bediend en ze schoven mee aan tafel om met de ouderen te spreken.

Wethouder Boersma benadrukte in zijn openingstoespraak hoe belangrijk het is dat ouderen een volwaardige plaats blijven innemen in de samenleving. Hij roemde het initiatief van Edsersheerd om, na sluiting van het Olderloug in Slochteren, maandelijks een maaltijd te bereiden voor deze groep. “Een van de gevaren van het ouder worden is eenzaamheid. Samen eten helpt daar tegen”, aldus Boersma.

Henk Gernaat van de stichting Zonder Zorgen Wonen en kandidaat voor de ChristenUnie vertelde over de plannen om het Olderloug een nieuwe bestemming te geven als ontmoetingspunt en als 
woonplek voor ouderen die om wat voor reden dan ook of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dit bericht werd goed ontvangen door de aanwezigen. Want samenzijn en een plek waar je even terecht kunt als het thuis tijdelijk niet meer geeft ouderen rust.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht