Groots in kleinschaligheid, in een levend landschap.

forumdiscussiedinsdag 24 oktober 2017 22:00

Op 8 november om 20:00 uur organiseren GroenLinks en de ChristenUnie in Hotel Faber een forumdebat over de toekomst van de dorpen en buurten in het landschap van Midden-Groningen. Hoe leven, wonen en werken we in Midden-Groningen en hoe betrekken we de samenleving bij de eigen gemeente. Daarover organiseren GroenLinks en ChristenUnie een forum met de gedeputeerde, natuurorganisaties en de LTO.

Op 22 november worden raadsverkiezingen voor de nieuwe Gemeente Midden-Groningen gehouden. Een nieuwe gemeente  is niet vanzelf een nieuwe gemeenschap. De oude gemeenten zijn vanouds meer gericht op het noorden, terwijl het oosten en het zuiden meer georiënteerd zijn op elkaar. Om eensgezind op te kunnen komen voor de belangen van haar 61.000 inwoners zal er samengewerkt gaan worden naar een eenheid.

GroenLinks en de ChristenUnie zien nieuwe kansen en geloven in de mogelijkheid van de nieuwe gemeente om een positieve draai te geven aan de aanpak van de gevolgen van de gaswinning. Zij willen nieuwe samenwerkingsvormen vinden om de economische en sociaal-culturele posities in Midden-Groningen te versterken.

Grondplaat daarvoor is het prachtige landschap dat de nieuwe gemeente  een natuurlijke structuur biedt. Een structuur waarin een 50-tal dorpen en buurten centraal staan als evenzovele natuurlijke, aanknopingspunten voor een kleinschalige samenleving. Die menselijke maat willen GroenLinks en ChristenUnie vasthouden, dát is het referentiekader om grootschaliger ontwikkelingen te toetsen.

In die natuurlijke bedding willen wij leven, wonen en werken. Maar wat doen we met die ruimte? Hoe gaan we haar structuur gebruiken om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen af te stoppen of bij te sturen? Daarover willen we graag in debat met de inwoners van Midden-Groningen.

Een aantal sprekers is gevraagd stenen in de vijver te gooien.

In de eerste plaats is dat Henk Staghouwer, gedeputeerde van provincie Groningen. Hij zal aangeven wat de stand van zaken is in termen van de provinciale omgevingsvisie en wat de mogelijkheden zijn van de gemeente om die visie verder te concretiseren in omgevingsplannen etc. Daarbij zal hij ook aandacht vragen over het belang van natuur, landschap en landbouw.

De tweede spreker is de landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8, die op allerlei plekken in de wereld heeft aangetoond mensen op nieuwe manieren naar oude structuren te kunnen laten kijken.

Verder is een aantal mensen gevraagd vanuit hun een specifieke invalshoek een bijdrage te leveren. Marco Glastra directeur van het Groninger Landschap, Rieks van der Wal Regiomanager van het Staatsbosbeheer en Alma den Hertog van LTO-Noord.

Na de presentaties van de sprekers volgt een forumdiscussie met de sprekers en de aanwezigen. Het geheel is bedoeld als input/inspiratie voor het te ontwikkelen van een gemeentelijke omgevingsplan. 

GroenLinks en de ChristenUnie hopen dat veel Midden-Groningers mee willen denken over onze ruimtelijke toekomst!

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht