ChristenUnie komt met een Advent Waarderingsprijs.

kerstwoensdag 15 november 2017 21:36

De ChristenUnie is dankbaar voor het vele goede in ons land en in onze gemeente. We zien mooie voorbeelden van mensen die zich in willen zetten voor anderen. Daarom willen bestuur en fractie komen tot een waarderingsprijs. Juist in de periode van Advent. Er zijn lichtbrengers in onze samenleving. Die verdienen waardering. Helpt u mee?

Op 29 november 2016 is de kiesvereniging ChristenUnie Midden-Groningen opgericht.

Tijdens deze oprichtingsvergadering is het idee naar voren gebracht een prijs uit te reiken, de Advent Waarderingsprijs. We leven straks weer in de adventstijd. We mogen weer toe leven naar het kerstfeest en vieren de geboorte van onze Verlosser die licht brengt in deze donkere wereld.

Vanaf 1 januari 2018 hebben we de nieuw gemeente Midden-Groningen. In deze gemeenschap zien we ook mensen werken bij een organisatie of instelling die licht brengen in het leven van zwakkeren. Ze geven het omzien naar elkaar echt handen en voeten en leveren zo een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in onze samenleving. Ze vormen het echte hart van Midden-Groningen. Zo blijft het hart van Midden-Groningen kloppen.

We willen met deze prijs onze waardering uit spreken voor hun bijdrage aan onze samenleving. Het zou mooi zijn als we deze waardering ook onderstrepen met een geldbedrag zodat het niet alleen bij mooie woorden blijft.

U kunt deze actie ondersteunen door een bedrag te storten onder vermelding van fonds Advent Waarderingsprijs ten name van; ChristenUnie Midden-Groningen Bankrekening NL 75 INGB 0002689741.

Hebt u namen van instanties of organisaties die in  uw ogen in aanmerking komen voor deze prijs dan kunt u ze opgeven. Stuur dan een mail naar hartvanmg@outlook.com Graag uw voordracht ook motiveren.

Wij rekenen op uw steun.

Vriendelijke groeten,

Ben Boerema

Namens het bestuur ChristenUnie Midden-Groningen

Aan deze actie is ook een prijsvraag verbonden.

De vraag is; Waar is het geografisch midden(hart) van Midden-Groningen. Voor de winnaar hebben we een leuke prijs. Kijk ook op facebook.

https://www.facebook.com/Op-zoek-naar-het-hart-van-gemeente-Midden-Groningen-1491331794320057/

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie komt met een Advent Waarderingsprijs.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.