Op adem komen in Midden-Groningen.

Roegwold regenboog.jpgmaandag 19 december 2022 15:30

We hebben in Midden-Groningen veel moois. Ruimte, groen, afwisseling in landschap en door de eeuwenlange bewoning zijn er mooie oude gebouwen in de vorm van kerken, boerderijen en oude steenhuizen zoals de Fraeylemaborg en andere buitenplaatsen. En met het Zuidlaardermeer en het Schildmeer en de toekomstige uitbreiding van het Woldmeer bij Harkstede is er ook voor waterrecreatie veel aan mogelijkheden.

Een goede visie op de vrijetijdseconomie was dan ook erg welkom. Er is lang aan gewerkt en het is een mooie en duidelijke visie geworden met daarin voldoende aandacht voor de kansen maar ook bedreigingen. Sterke punten en kansen zijn op een goede manier benoemd. En heel mooi dat er samen met toeristische ondernemers aan is gewerkt. Op die manier is een het een mooie weerspiegeling van de huidige en gewenste situatie. Al missen we als ChristenUnie fractie nog wel een aantal partijen die we ook graag betrokken zouden zien. Dat wordt bij de uiteindelijke uitwerking van deze visie van papieren plan naar realisatie de uitdaging.

Recreëren in je eigen gemeente.

Laten we vooral niet vergeten dat we niet alleen voor toeristen investeren in mooie routes, goede bewegwijzering en voldoende plaatsen om even te zitten. Juist eigen inwoners maken ook graag en veel gebruik van de verblijfsruimte die we gelukkig op korte afstand van onze woonplaats hebben. Die investeringen in de eigen leefomgeving zijn ook voor iedere Midden-Groninger van waarde.

Na COVID.

Nu we een aantal jaren niet, of in ieder geval minder, hebben kunnen reizen zien we dat er een herwaardering is voor het vele mooie dat Nederland te bieden heeft. Groningen is niet direct een provincie die als eerste bij mensen opkomt als toeristische bestemming en dat in erg jammer. Midden-Groningen heeft een prima positie ten opzichte van de stad Groningen, maar ook bijvoorbeeld Appingedam. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat ze niet met 100 kilometer per uur over de snelweg naar de stad gaan en hooguit vanuit de A7 kennismaken met ons gebied.

Helderheid over conflicterende belangen.

In twee inspraakreacties is ingegaan op de bereikbaarheid van het Zuidlaardermeer. Door de richtlijn water wordt het oppervlakte water steeds schoner. Gevolg is dat er sprake is van groei van waterplanten. Door het dalen van het gebied moet er ook aan de waterstad worden gewerkt. De combinatie van schoner water en minder diepte heeft als nadeel dat dit de plantengroei alleen maar bevorderd. Dat is hinderlijk voor de watersport en zorgt zeker voor schepen met een schroef voor problemen. Met het waterschap Hunze en Aas moeten dus goede afspraken worden gemaakt. Ook de ligging in een Natura2000 gebied van het Zuidlaardermeer vraagt om een goede afstemming. Niet alles kan en is mogelijk en niet alles in wenselijk.

Ook over De Leine is duidelijkheid belangrijk. De keuze tussen en recreatie en wonen zoals verwoord in de visie lijken op gespannen voet te staan met elkaar. Dat betogen ook de toeristische ondernemers in het gebied en bewoners van Meerwijk. We vinden niet dat je van ondernemers kunt vragen te investeren in hun bedrijf en het gebied terwijl er vanuit het college onduidelijkheid blijft over de status van dit park. Nu een visie vaststellen schept verwachtingen en verplichtingen.

Middelen moeten aan het doel worden besteed.

De gemeente Midden-Groningen heft toeristenbelasting op verblijfsrecreatie. De opbrengsten daarvan zouden naar het oordeel van de ChristenUnie ook moeten worden besteed aan het doel. Middelen opgebracht vanuit het toerisme moeten daar ook naar terugvloeien. Op die manier kan Marketing Midden-Groningen worden versterkt. Toeristenbelasting moet dus rechtstreeks naar de vrijetijdseconomie. Om dat te bereiken hebben we aangekondigd met een amendement te komen om het automatisme van storten naar de algemene reserve te beëindigen.

Doel volgt middel en middel volgt doel. Geld vanuit het toersime moet er dus ook aan worden besteed

 

« Terug

Reacties op 'Op adem komen in Midden-Groningen.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.