Mooie verkiezingstaal blijken loze beloften.

gaswinningwoensdag 10 mei 2017 20:30

Weet u het nog? Die warme woorden voor Groningen? De stevige taal? De beloften en de toezegging dat het anders moest? Dat vertrouwen en veiligheid nu echt centraal moeten staan! Dat bevingen echt een serieus probleem zijn.

Tja, dat was tijdens de verkiezingen. Inmiddels zitten we al weer een tijdje in het formatieproces. Mooie woorden zijn dan ineens minder waar. Dat blijkt vandaag ook in het stemgedrag van VVD, CDA en D66. Zij stemden tegen een motie van de ChristenUnie die in soortgelijke bewoordigen eerder in de Staten van Groningen werd aangenomen. Gelukkig werd de motie aangenomen maar de marge was wel erg krap.

Het dictum van de motie was als volgt.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de provinciale staten van Groningen unaniem een motie is aangenomen over een open proces en de menselijke maat bij een nieuw schadeprotocol; spreekt uit dat:

• de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid alsnog moeten worden opgevolgd;

• het proces van totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol een open overleg moet zijn waarbij de uitkomsten niet op voorhand vaststaan en waarbij de inbreng van gedupeerde bewoners via onder andere de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad wordt geborgd;

• het nieuwe schadeprotocol niet alleen een technisch-juridische benadering moet zijn, maar dat hierin ook ruimhartigheid en de persoonlijke omstandigheden van mensen als uitgangspunt worden genomen;

• het nieuwe schadeprotocol moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak en bij moet dragen aan herstel van vertrouwen, en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Dik-Faber

« Terug