Politiek gedoe maakt Muntendammer scholen kind van de rekening.

Basisschool rugzakken.jpgzaterdag 19 november 2022 15:15

Wanneer je op een door de gemeente georganiseerd feestje bent waarop het onderwijs van Midden-Groningen is uitgenodigd dan sta je er toch wat verloren bij wanneer je tussen allemaal collega’s staat die in korte tijd eigentijdse integrale kindcentra en scholen hebben betrokken, terwijl jezelf in een te klein, lekkend en energie slurpend gebouw zit.

In een meer dan duidelijke brief van de medezeggenschapsraden van ‘De Parel’ en ‘De Menterhorn’ werden die gevoelens prima geuit terwijl ook aandacht werd gevraagd voor de urgente problemen die de scholen nu hebben. De ChristenUnie heeft om die reden gevraagd om de brief te agenderen. Afgelopen donderdag, 17 november, bespraken we de brief.

Doe nu wat nodig is.

Voor de ChristenUnie is het duidelijk. We kunnen niet wachten tot we alle plannen voor Muntendam hebben doorgenomen en opnieuw hebben bekeken. Dat de scholen al meer dan tien jaar wachten op nieuwbouw komt vooral door politiek gedoe over de locatie. De kogel was al door de kerk in de raad van Menterwolde maar in al die jaren ging er geen schop de grond in.

Waar is minder belangrijk dan wanneer maar kan dat ook?

Tijdens de begrotingsvergadering stelden we al de volgende vragen over Muntendam.

“Als we kijken naar de investeringen in de gemeente dan zien we dat we onze scholen voldoen aan de eigentijdse eisen. Bijna overal want we zien dat we in Muntendam niet verder komen dan de tekentafel en blijven hangen in eindeloos overleg. Dat frustreert en we begrijpen de gevoelens van onmacht vanuit de medezeggenschapsraden van de scholen in Muntendam dan ook goed. Toezeggingen zijn niet nagekomen en door opnieuw te kijken naar de plannen lopen we mogelijk ook risico’s. Er zijn namelijk middelen toegezegd waarvan we verwachten dat die samenhangen met het totaalplan. Daar los onderdelen uithalen buiten het gebied van het vlekkenplan kan gevolgen hebben.

We willen graag een duidelijk overzicht van de risico’s en een totaaloverzicht van al toegezegde externe financiering van planonderdelen. En zijn ook benieuwd of er inmiddels termijnen zijn verstreken.

De keuze of het Kindcentrum wel of niet in het centrum komt, heeft invloed op alle andere onderdelen; op het dorpshuis, de bouw van nieuwe woningen en de invulling van het oude gemeentehuis. Dat gaan we allemaal onderzoeken. Een belangrijk uitgangspunt van de plannen is dat het dorpshuis met haar maatschappelijke en sociale functie blijft bestaan.

Waarbij de vraag opkomt hoe we dat moeten zien in het licht van zorgwekkende signalen over de wijze van omgang vanuit de gemeente met ‘De Menterne’.

Het wordt echt tijd dat we gaan investeren in Muntendam. Het is een van de grotere kernen in onze gemeente en we begrijpen goed dat inwoners daar vaak denken dat ze aan het voeteneinde liggen.”

Urgentiebesef lijkt er nog niet echt te zijn.

De wens van de scholen om in het schooljaar 2025-2026 te kunnen starten in een nieuw gebouw is gezien de huidige situatie van de gebouwen niet meer dan logisch. Maar tot die tijd kunnen we niet net doen alsof er niets hoeft te gebeuren.

Dat kunnen we de docenten en de leerlingen in Muntendam niet aandoen. Onderwijskundig kan het al langer niet meer op deze manier.

'De Parel' heeft al jaren ruimtegebrek. Dat betekent het gebruik van een speellokaal voor kleuters, al tien jaar les in een bijgebouw en het gebruik van een kleine ruimte op zolder die geschikt is voor maximaal 15 leerlingen. Tel daarbij op de slechte isolatie het gebrek aan voldoende sanitair en het beeld is compleet.

Voor ‘De Menterhorn’ geldt dat er geen gebrek aan ruimte is. Wel is het niet de vraag of het bij een bui gaat lekker maar meer waar het deze keer zal zijn. Ook dit gebouw is niet voldoende geïsoleerd en heeft dus ook te maken met hoge stookkosten.

Misplaatste eigenroem.

Wethouder Nieland stak afgelopen donderdag een door de ambtelijke organisatie goed voorbereide bijdrage af. Dit staccato voorgelezen stukje ging in veel gevallen niet in op de meest wezenlijke vragen. En die antwoorden bleven ondanks herhaalde pogingen aan de interruptiemicrofoon uit.

In plaats van in te gaan op de problemen van het hier en nu was het college bij monde van wethouder Nieland vooral bezig om de loftrompet over zichzelf te steken. Wat had ze in vijf maanden al veel bereikt. Naast misplaatst is dat ook vooral het niet serieus nemen van het probleem. Sterker nog er was nu sprake van onrust vanwege vragen maar dat was inmiddels opgelost. Waar die onrust uit bestond kon weer niet worden verteld. Daarvoor werden raadsleden zonder enige gene doodleuk doorverwezen naar de medezeggenschapsraad. Voor een wethouder geldt dat zij adequaat hoort te reageren op vragen. Zonder inkleuring, inlegkunde en het verdraaien van woorden. Dat accepteren we als fractie niet en laten we ook niet zonder gevolgen.

En nu…?

Wat gaat het college doen om de scholen te compenseren? Daar gaan ze naar kijken. Als het net zo lang gaat duren als verder in dit dossier ziet het voor de leerlingen en leerkrachten in Muntendam niet best uit.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht