Naar een nieuw detailhandelsbeleid.

Detailhandelsbeleid.jpgdonderdag 05 december 2019 08:45

Midden-Groningen heeft een nieuw detailhandelsbeleid gemaakt. Na een intensief traject ligt er nu een plan waar we ons als ChristenUnie in hoofdlijnen in kunnen vinden. Door steeds meer digitale aankopen draaien de bezorgdiensten in bepaalde maanden overuren. Klanten laten fysieke winkels steeds vaker links liggen. Hoe gaan we in Midden-Groningen om met ons bestaande winkeloppervlak en hoe voorkomen we leegstand en vervolgens verpaupering.

In een van de informatieavonden die we als raad gehad hebben gedurende het ontwikkelproces van de detailhandelsvisie werd gezegd: Het aantal vierkante meters winkeloppervlak in de provincie Groningen is genoeg voor twee maal het aantal inwoners van de provincie.  De verwachte krimp van vierkante meters is 25-30% de komende jaren.  We leven immers in een platformeconomie.  Nagenoeg iedere consument start tegenwoordig zijn zoektocht op een platform: booking.com; bol.com. thuisbezorgd.nl; blende enz. enz.  Hoe combineer je dit met bestaande retail?  Hebben onze ondernemers voldoende innovatiekracht?

Een andere boodschap was dat vastgoedpartijen het noorden als investeringsmogelijkheid links laten liggen.

Schuif de hete aardappel rond het Winkelpark niet langer door.

Het is een grote uitdaging om tegen deze achtergrond een gedegen detailhandelsvisie te ontwikkelen.  Het liefst willen we immers een visie die realiteitszin combineert met ambitie?  Onzes inziens ligt een realistische visie voor ons.  Wat meer ambitie had wat onze fractie betreft wel gemogen.

Bijvoorbeeld ten aanzien van het proces rondom het Winkelpark in Hoogezand.  Opnieuw wordt de hete aardappel doorgeschoven. Voorgesteld wordt een zorgvuldige heroverweging van de huidige branchering. Zorgvuldigheid begrijpen we, maar gaat het daarom of komen we er niet uit? Alle betrokkenen hebben recht op procesduidelijkheid en een heldere communicatie daarover. Is de wethouder bereid hier, met voorrang, werk van te maken? Zo ja, op welke termijn?

Een andere vraag: is de zo gewenste zorgvuldigheid ook toegepast ten aanzien van allerlei ondernemers die met naam genoemd worden in een aantal van onze kernen, bijvoorbeeld over verplaatsing van hun winkel?  Is er met hen gesproken voorafgaand aan de publicatie van deze visie?

Uit de visie blijkt dat het voor ondernemers veelal lastig samenwerken is. Terwijl juist daar kansen liggen. Bijvoorbeeld ten aanzien van marketing en het creëren van beleving.   We begrijpen dat dit onderwerp des ondernemers is, maar is er een mogelijkheid dat de gemeente hen daarbij een duwtje in de rug geeft bijv. door het organiseren van bijeenkomsten?

Tenslotte: U noemt in de visie in de strijd tegen overaanbod en het creëren van compacte centra dat na een jaar van leegstand de bestemming detailhandel op een pand vervalt om te voorkomen dat nieuwe toetreders zich vestigen op niet-gewenst locaties.  Wat is de grondslag onder deze termijn van een jaar? Kunt u dit toelichten?

« Terug

Reacties op 'Naar een nieuw detailhandelsbeleid.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.