Wie wind zaait.....

windsnelheid op 6 mei 2021
klaas_boer.jpg
Door Klaas Boer op 6 mei 2021 om 16:30

Wie wind zaait.....

Er is vooral in de dorpen Schildwolde, Hellum, Siddeburen maar ook in Noordbroek en Slochteren onrust ontstaan over de initiatieven van een energieleverancier die concrete plannen lijkt te hebben om over te gaan tot het realiseren van windmolens. Midden-Groningen is duidelijk geweest in haar RES en heeft geen ruimte voor initiatieven voor windenergie. 

Omdat de pannen inmiddels zo concreet zijn en er steeds meer verontrustende signalen komen heeft de ChristenUnie vragen gesteld. Na het eerdere moeizame traject in Meeden hebben we steeds duidelijk aangegeven wat onze ambitie is en dat is geen wind. De nadelige effecten op het landschap, de overlast van geluiden licht en de andere negatieve impact is zo groot dat we die als ongewenst beschouwen. 

De volgende vragen zijn dan ook naar het college verzonden:

De ChristenUnie verzoekt het college om concreet antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Is het college bekend met initiatieven van deze energieleverancier om te komen tot realisatie van rijen windmolens dan wel solitaire windmolens aan de Siepweg en de Oostwoldjerweg?
  • Zijn initiatieven op deze locaties binnen de huidige wettelijke en planologische kaders en de afspraken in de voorlopige RES mogelijk?
  • Welke planologische en juridische mogelijkheden ziet het college om dit soort grondspeculatie en initiatieven tegen te gaan?
  • Is het college met ons van mening dat de nu ontstane onrust bij omwonenden onwenselijk is?
  • Op welke manieren gaat het college om met de onrust die door genoemde initiatieven wordt veroorzaakt?
  • Is het college bereid met Pure Energie en andere partijen in gesprek te gaan om duidelijkheid te geven over het gemeentelijke beleid inzake windenergie en te wijzen op de grote negatieve impact die initiatieven hebben op de samenleving?