Begin van herstel van vertrouwen

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemawoensdag 11 oktober 2017 14:50

Het regeerakkoord is bekend. Mede dankzij de inzet van de ChristenUnie is er een paragraaf 'gaswinning' in terug te vinden.

Hier staan een aantal verbeteringen in voor Groningen. Maatregelen waarmee het kabinet samen met onze regio aan de slag gaat. Nadrukkelijk samen: niet óver Groningen, maar mét Groningen.

Het regeerakkoord is bekend. Mede dankzij de inzet van de ChristenUnie is er een paragraaf 'gaswinning' in terug te vinden. Hier staan een aantal verbeteringen in voor Groningen. Maatregelen waarmee het kabinet samen met onze regio aan de slag gaat. Nadrukkelijk samen: niet óver Groningen, maar mét Groningen.

Veel van de zaken waarop de ChristenUnie Groningen in de afgelopen jaren heeft aangedrongen, hebben gelukkig een plaats gekregen in het regeerakkoord. Helaas zijn niet alle zaken waarop de ChristenUnie heeft ingezet verzilverd.

We noemen hieronder de meest in het oog springende:

 • de gaswinning gaat met 1,5 miljard kuub omlaag. Dat is een stapje in de goede richting. Na 2021 zal de gaswinning nog verder verlaagd worden. Ook wil het kabinet dat de NAM een buffer opbouwt, zodat in koude periodes niet opeens veel meer gas naar boven gehaald moet worden. Zo’n ‘vlakke’ winning zal de kans op aardbevingen verder verkleinen.
 • vraag naar gas uit Groningen met 3 miljard kuub verlagen. Het kabinet wil verder afbouwen: hier worden scenario's voor uitgewerkt. Bijvoorbeeld: nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen zullen niet meer op gas verwarmd worden. Aan het eind van de kabinetsperiode zijn 50.000 nieuwbouwwoningen aardgasloos opgeleverd.
 • de NAM wordt op afstand gezet bij afhandeling van schade en herstel en bij versterking. Maar moet wel financieel verantwoordelijkheid nemen.
 • er komt een met de regio afgestemd schadeprotocol waarmee bewoners worden geholpen. Zij hebben geen last van strijd tussen publieke en private partijen. Hier zijn we erg blij mee. Aan dit protocol is de afgelopen periode al hard gewerkt.
 • de Arbiters Bodembeweging blijven gehandhaafd. Tot nu trok de NAM veelal aan het kortste eind bij zaken die de arbiters hebben afgedaan.
 • betere rechtsbescherming voor bewoners van huizen met schade.
 • er komt geld beschikbaar voor geestelijke verzorgers voor begeleiding mensen die psychische klachten hebben door de aardbevingsproblematiek
 • er komt een opkoopregeling
 • Het Erfgoedloket en het Erfgoed-adviesteam worden gecontinueerd. Het gebouwde erfgoed, de bijzondere stads- en dorpsgezichten, de kerkgebouwen, zijn ijkpunten in de omgeving, die maken dat inwoners zich thuis voelen in hun omgeving.
 • Groningen wordt nationaal koploper energietransitie.

We onderschrijven de reactie van de Provincie: ‘We zijn blij dat in het gepresenteerde regeerakkoord veel aandacht is voor de gevolgen van de gaswinning. Zowel in de inhoud als de omvang van de tekst nemen de schrijvers van het regeerakkoord de problematiek serieus. Het regeerakkoord stelt de veiligheid voorop en Groningers centraal'.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit nog geen definitieve oplossing is. Als Statenfractie van de ChristenUnie in Groningen blijven we aandringen op verdere verlaging van de gaswinning en herstel / schadeloosheidstelling van de schade.

Er zijn meer onderwerpen in het regeerakkoord waar de ChristenUnie zich sterk voor heeft gemaakt:

 • het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen voor grensregio’s. O.a. op terreinen van infrastructuur, sociale zaken en werkgelegenheid.
 • er komen meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet. Bijvoorbeeld op de route Zwolle-Groningen.
 • de kleine scholentoeslag krijgt 20 miljoen extra
 • er wordt ingezet op investeringen in verkeersveiligheid op provinciale wegen
 • de bestaande rechtbanken blijven in Noord Nederland
 • er komt een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren En er is in het regeerakkoord aandacht voor initiatieven die de verbindingen tussen boer en burger versterken.

Hier kan Groningen echt mee verder en er kan gewerkt worden aan herstel van vertrouwen en perspectief voor de mensen in de regio.

« Terug

Reacties op 'Begin van herstel van vertrouwen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.