"Oude kerken parels in Groninger landschap"

9210vrijdag 06 maart 2015 20:54

De ChristenUnie vindt dat er meer moet worden gedaan voor het behoud van oude kerken in de provincie Groningen en wil een erfgoedmonitor voor de kerken. Hierin moet duidelijk komen te staan wat de staat van kerken is en hoeveel er slecht aan toe zijn en of dit misschien door de aardbevingen komt.

Fractievoorzitter Stieneke van der Graaf: "De oude kerken zijn de parels in ons landschap. We moeten ervoor zorgen dat we ons kunnen blijven verwonderen over de pracht van dit erfgoed. Voor nu en voor later. De ChristenUnie wil dat de provincie een erfgoedmonitor laat uitvoeren die de staat van de monumenten in kaart brengt. Op die manier weten we wat de aard en de omvang van de instandhoudingsopgave is. Dat is ook van belang voor het herstel van de kerken met aardbevingsschade. Door de monitor weten we hoe hoog de kosten zullen zijn die gemoeid gaan met het op orde brengen van de staat van de monumenten in Groningen."

Om het behoud van religieus erfgoed op de agenda te zetten, organiseerde de ChristenUnie vrijdag 6 maart een bijeenkomst over de toekomst van religieus Gronings erfgoed in de Kloosterkerk te Thesinge.

Bekijk hier de fotoreportage van het symposium.

« Terug