ChristenUnie stelt vragen over de plannen van Nedmag.

ondergronddonderdag 09 november 2017 18:00

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft begin 2017 unaniem besloten zich op voorhand tegen zoutwinning in Kiel-Windeweer te verklaren. Het is inmiddels duidelijk dat Nedmag zich hierbij niet neerlegt.[1] De gemeente Veendam heeft voor haar gebied een verklaring van geen bedenking afgegeven. Ook in een recente bijeenkomst blijkt de Nedmag niet van plan zich iets gelegen te laten liggen aan de uitspraak van de gemeenteraad en het door het college van Hoogezand-Sappemeer kenbaar gemaakte standpunt.

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft begin 2017 unaniem besloten zich op voorhand tegen zoutwinning in Kiel-Windeweer te verklaren. Het is inmiddels duidelijk dat Nedmag zich hierbij niet neerlegt.[1] De gemeente Veendam heeft voor haar gebied een verklaring van geen bedenking afgegeven. Ook in een recente bijeenkomst blijkt de Nedmag niet van plan zich iets gelegen te laten liggen aan de uitspraak van de gemeenteraad en het door het college van Hoogezand-Sappemeer kenbaar gemaakte standpunt.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de ChristenUnie de volgende vragen:

  1. Er is een ambtelijk en bestuurlijk overleg bodemdaling Nedmag? Is Hoogezand Sappemeer vertegenwoordigd in beide overleggroepen? Wie zitten er in de bestuurlijke overleg groepen?
  2. Heeft het college bestuurlijk dan wel ambtelijk overleg gevoerd met de gemeente Veendam? Wat was de inzet van dit overleg en welke uitkomst kende dit overleg?
  3. Is het college het met ons eens dat er voor de huidige winning een onafhankelijke commissie bodemdaling Nedmag moet komen, zonder inmenging van Nedmag?
  4. Ingenieursbureau Arcadis heeft in 2013 in opdracht van de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa’s en Nedmag Industries een rapport geschreven over de oorzaken van schade aan gebouwen in het winningsgebied. Ingenieursbureau Arcadis heeft hierbij gebruik gemaakt van een zogenaamd referentiegebied elders in Nederland en hun eigen ervaring. Arcadis heeft aan de overleggroepen bodemdaling geen openheid willen geven over de onderbouwing van deze methode. Is het college op de hoogte van dit rapport en is zij bereid om, zo nodig samen met de andere overheden, alsnog aan te dringen op een onderbouwing van dit rapport?
  5. Is het bij het college bekend of er op dit moment door Nedmag zout wordt gewonnen onder de gemeente Hoogezand-Sappemeer? Dit omdat ondergrondse zoutlagen zich uitstrekken over een gebied dat de gemeentegrenzen overschrijdt.
  6. Heeft het college na de raadsvergadering in januari jl. nog contact gehad met Nedmag en/of EZ ? Zo ja, wat was daarvan de inhoud?
  7. Heeft het college al opheldering van EZ ontvangen na de bekendmaking door Nedmag om vanuit Borgercompagnie naar het westen (richting Kiel-Windeweer) te boren?
  8. Is er bij alle winningsplannen ook een MER uitgevoerd? Kan het college ons informeren over de inhoud daarvan?
  9. Is het rapport van Ir. Houtenbos, onafhankelijke deskundige,  "Bodemdaling Zoutwinning Veendam 1977-2011", met conclusies en aanbevelingen bij het college bekend?[2] Zo ja, wat doet u met deze conclusies en aanbevelingen? Zo nee, kunt u alsnog komen met een inhoudelijke reactie op dit rapport?

Hoogachtend,

Bert van Dijk (ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer)

Deze vragen zijn mede ingediend door de ChristenUnie Slochteren

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over de plannen van Nedmag.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.