Kamerlid Stieneke van der Graaf laat zich informeren over zoutwinning.

IMG_8889rev01.JPGzaterdag 18 november 2017 17:00

Stieneke van der Graaf was zaterdagmiddag aanwezig in de Amshoff in Kiel-Windeweer om zich te laten informeren over de zoutwinning. De belangrijkste reden hiervoor vormt het plan van de Nedmag om over te gaan tot zoutwinning onder het grondgebied de gemeente Midden-Groningen.

Tijdens dit werkbezoek liet Stieneke zich informeren over de situatie. Vanuit haar tijd in de Staten kent zij die al wel zijdelings. Ze kent het aardgasdossier erg goed en wees ook op de mogelijke stapeleffecten van zoutwinning naast de gaswinning.

De stichting 'Stop zoutwinning' gaf in een duidelijke presentatie aan waar de zorgen liggen. De effecten zijn namelijk onbekend zeker op de lange termijn. Voor de korte termijn zijn er in ieder geval de horizonvervuiling en de geluidsoverlast door winning. De winning gaat namelijk ook 24 uur per dag door. Het laagfrequente geluid dat hierdoor wordt veroorzaakt heeft een erg nadelig effecten voor de mensen die daar gevoelig voor zijn. Meeteffecten zijn vaak arbitrair.

De uiteindelijke bodemdaling voor dit gebied is door de gaswinning 15 centimeter, de minimale daling door zoutwinning komt op minimaal 65 centimeter. De daling tot nu toe is in totaal al 50 centimeter. Bij het bereiken die 50 centimeter is een nader onderzoek nodig.

Stieneke wilde graag weten door wie er wordt gemeten. Dat wordt gedaan door een bedrijf in opdracht van de Nedmag. Maar die metingen zijn alleen bovengronds gedaan. De effecten ondergronds en de grootte van de cavernes en de eventuele onderlinge verbindingen daartussen worden niet gemeten.

Voor de inwoners van het gebied is het heel erg lastig om te bewijzen dat schade wordt veroorzaakt door winning. In reactie van de minister komt dit ook steeds naar voren. Gevallen zijn niet bekend omdat die moeilijk bewezen kunnen worden. Juridisch kunnen inwoners dan ook bijna niets. Zij hebben niet de expertise. Stichting Stop zoutwinning wil daarom ook alle onderzoeken boven tafel hebben. De zettingschade die zich lokaal voordoet komt door de fluctuaties in de grondwaterstand. In een concreet geval heeft de TU Delft dat als eindconclusie gehanteerd. De vraag wie de veroorzaker is heeft de TU Delft niet beantwoord.

Het onderzoek van ARCADIS was een bureauonderzoek naar bestaande rapporten. Er is geen eigen onderzoek geweest in het gebied. De ChristenUnie fractie in Midden-Groningen heeft onder andere over dit rapport vragen gesteld aan het college van Burgemeesters en wethouders. (Link naar dit bericht.)

Er is ook een mogelijk nadelig effect op de zoutwinning voor het drinkwater vanwege de migratie van pekel die zich gaat mengen met het grondwater. Dit komt uiteindelijk in de drinkwatervoorziening van de stad Groningen terecht. Het heeft ook nadelige effecten op de landbouw omdat er verzilting van de bodem optreedt.

Stieneke stelde aan de stichting een aantal verduidelijkende vragen. Ze heeft toegezegd dat ze alle informatie ook gaat delen met haar collega Carla Dik-Faber die in de Kamer woordvoerder is voor de mijnbouw. De vragen die leven in het gebied zijn ook de vragen die bij de landelijke fractie van de ChristenUnie leven. Er zullen Kamervragen volgen. Stieneke gaf de stichting nog als tip mee om de Kamerleden rechtstreeks te mailen. Dit heeft een sneller effect dan het sturen van een brief naar de vaste Kamercommissie omdat hij dan op de grote stapel komt.

« Terug

Reacties op 'Kamerlid Stieneke van der Graaf laat zich informeren over zoutwinning.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.