Meerjarenplan Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Huis1dinsdag 26 januari 2016 19:48

Zienswijze van de ChristenUnie op het Meerjarenplan (MJP) en de reactie van het college op dit plan, verwoord in de raadsvergadering van 21 januari:

'Op 19 november hebben wij in een extra raadsvergadering de gelegenheid gekregen te reageren op de door het college opgestelde zienswijze op het Meerjarenplan Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Wij hebben door onze reacties en door het indienen van moties onze prioriteiten kenbaar kunnen maken als raad. Wat nu voorligt is het concept meerjarenplan.

Een aantal van de door ons meegegeven prioriteiten zien wij terug in dit conceptplan. Dan bedoelen wij bijvoorbeeld: de NAM op meer afstand - van ons mag dat nog meer; werken met regionale arbeidskrachten; opkoop als uiterste maatregel, hoewel dit een zeer zuinige regeling is; gemeente de regie.  

Andere voor ons belangrijke eisen zien wij niet terug in dit MJP.

De term Mijnbouwschade

Ten eerste het gebruik van de term ‘mijnbouwschade’ in plaats van ‘aardbevingsschade’. Dit vinden wij een slechte zaak, ook andere schade door gaswinning moet vergoed worden. Op haar eigen web-site www.namplatform.nl lezen wij dat compactie (dat is in lekentaal het naar elkaar toe komen van gesteente waar aardgas tussenuit is gehaald) leidt tot aardbevingen en bodemdaling. Dus waarom wordt er bij schade door gaswinning door de NAM consequent alleen gepraat over het vergoeden van aardbevingsschade?

Regeling waardevermeerdering

Het tweede wat wij niet terugzien in dit MJP is de voortzetting van de regeling waardevermeerdering. Door deze regeling kregen wij als gedupeerden toch het gevoel dat er enige compensatie was voor geleden schade in de vorm van geld voor het nemen van energiebesparende maatregelen naar eigen keuze, en daardoor een waardevermeerdering van ons huis. Deze zeer populaire regeling moet gewoon blijven. Als raad dienen wij raadsbreed een motie hierover in en wij rekenen erop dat er volgende week in Den Haag ook een motie van dezelfde strekking zal worden ingediend en aangenomen.

Vermindering gaswinning

Het derde dat wij missen in het MJP is een duidelijke aanzet om te komen tot vermindering van de gaswinning. Wat de ChristenUnie betreft naar 22 miljard kuub en op termijn moet het zoveel zijn dat de veiligheid van de mensen in Groningen gegarandeerd kan worden.

En waar staat dat gemeenten gecompenseerd zullen worden voor de extra kosten die ze gaan maken?

Deze zaken neemt u ook mee in uw reactie en wij ondersteunen die dus.

Positief

Zijn wij op alle fronten ontevreden over dit MJP? Nee, zeker niet. Het is een degelijk plan van aanpak, tot stand gekomen in overleg met maatschappelijke en bestuurlijke partijen. We geloven dat het de intentie is dat de bewoners centraal staan en hun veiligheid voorop. Er wordt van alles aan gedaan om de versterking van huizen, scholen, zorginstellingen enz. goed op te pakken en ook ons cultureel erfgoed veilig te stellen.

We lezen dat toekomstbestendig investeren wat mag kosten en dat er veel kansen liggen voor Groningen op het gebied van de regionale economie en de energietransitie.

Centrum Veilig Wonen

Echt goede zaken, maar de afgelopen weken worden we weer overspoeld met berichten over de toename van klachten over het Centrum Veilig Wonen en onze ombudsman concludeert dat ‘de sfeer in het aardbevingsgebied verslechterd’.

Wij willen daarom ten slotte een stevig beroep doen op het Centrum Veilig Wonen om de door gaswinning gedupeerde inwoners van Groningen serieus te nemen en op een persoonlijke, respectvolle manier te behandelen en alle schade - hoe groot ook - ruimhartig te compenseren. Want wat het ook zal gaan kosten, het zal in geen verhouding staan tot de honderden miljarden die het Groningse gas dit land al heeft opgeleverd en nog zal opleveren in de toekomst.'

Ina Schenkel-Zandvoort (raadslid ChristenUnie)

« Terug

Reacties op 'Meerjarenplan Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.