Inleiding

Identiteit

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. De kern van onze identiteit is ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping. Als volgelingen van Jezus hebben wij een mooie boodschap en een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld. Vanuit dat hart spreken wij en willen wij keuzes maken.

Maatschappijvisie

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving waarin overheid, markt, (maatschappelijke) organisaties en individuele mensen samen wonen, reizen, werken en leren. Een samenleving die vrijheid en ruimte moet krijgen. Afkomst of overtuiging vanuit identiteit mag daarin geen beperking zijn. Mensen en organisaties moeten hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, ook om voor elkaar te zorgen. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn.

Sterke gezinnen en families zijn belangrijke bouwstenen van onze samenleving en verdienen daarom steeds onze aandacht.

Verkiezingsprogramma

Dit verkiezingsprogramma is gemaakt op een manier die bij onze maatschappijvisie past. Vertegenwoordigers van onder meer kerken, scholen, bedrijven, wijk-/buurt-/dorpsorganisaties, woningcorporaties, maatschappelijke en sociale organisaties zijn met ons in gesprek te gaan en de inhoud van die gesprekken hebben wij gebruikt om dit programma te schrijven. Natuurlijk moesten er keuzes gemaakt worden bij het schrijven van het programma. Met wat voorligt hopen wij een goede balans te hebben gevonden tussen hoofdlijnen en details. Voor de indeling hebben we gekozen aan te sluiten bij de hoofdstukindeling van Het Kompas.

Verkiezingen

Op 22 november 2017 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarna houden de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren op te bestaan. Wij zijn dankbaar voor de rol die wij in deze gemeenten mochten hebben. We gaan samen op weg naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen, waar dezelfde mensen blijven wonen, werken en leren, kortom leven. Wij zetten ons met een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze mensen in om ook in Midden-Groningen te dienen.