Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Bibliotheek.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:39

Het bibliotheekwerk is een blijvende basisvoorziening in de gemeente. Dit geldt ook voor de algemene muzikale vorming. Dit mede met het oog het creëren van laagdrempeligheid op het gebied van cultuur, culturele vorming als ook op het faciliteren van culturele verenigingen.

Boeren.

Laatst gewijzigd op: 30-09-2017 11:37

De gemeente Midden-Groningen kent een groot agrarisch gebied. Wij vinden dat agrariërs niet onnodig moeten worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Vrijgekomen agrarische bedrijven kunnen een andere bestemming krijgen. Maar ook andere bestemming van de gronden moet niet direct worden afgewezen. De gemeente stimuleert zoveel mogelijk initiatieven die het platteland leefbaar houden. De LTO is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. 

Bordelen.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:40

Wij zijn tegen de vestiging van bordelen, escortservices en andere bedrijven die opereren in de erotische branche. Belangrijk uitgangspunt is daarbij ons mensbeeld. De bijbel leert ons dat de mens beelddrager is van God. Daarom is het niet goed je lichaam te gebruiken voor geldelijk gewin. Daarnaast is voor ons ook belangrijk dat moet worden voorkomen dat vrouwen worden uitgebuit. Bordelen etc. hebben vaak ook een aanzuigende werking op criminele activiteiten die zeer ongewenst zijn.