Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Minimabeleid.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:55

Iedereen in Nederland wil een goed bestaan en is daar ook zelf voor verantwoordelijk. Toch kan het in je leven zo lopen dat je dit niet zelfstandig lukt. Dan is de overheid er om als vangnet te dienen. De ChristenUnie heeft zorg over de uitholling van de sociale zekerheid. Wie niet wil moet op eigen benen staan, maar wie niet kan moet geholpen worden. Daarin laat de ChristenUnie zien dat zij de Bijbelse opdracht om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving erg serieus neemt. We hebben daarom een amendement ingediend om het minimabeleid te verbeteren.