Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Verduurzaming van de woningvoorraad.

Laatst gewijzigd op: 22-01-2022 18:00

De energietransitie en de bijbehorende verduurzaming van de woningvoorraad is een landelijke opgave. Wij zijn er niet voor om vanuit het krappe gemeentelijke budget hiervoor geld vrij te maken. Daar zijn andere mogelijkheden voor.

Verkeersinrichting.

Laatst gewijzigd op: 22-01-2022 18:00

Bij de verkeersinrichting houden we zoveel mogelijk rekening met snel verkeer, langzaam verkeer, landbouwverkeer en fietsverkeer. Maar dorpskernen volledig afsluiten voor landbouwvoertuigen is omdat het niet altijd mogelijk is om verkeersstromen los te koppelen onwenselijk. De landbouw hoort bij de agrarische delen van Midden-Groningen.

Verkeersveiligheid.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:13

De ChristenUnie is voor 50 km/u op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom en 30 km/u in  woonwijken.

Vrijwillgersorganisaties.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:02

Vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld de Stichting Present, Voedselbank, Kledingbank Maxima, Humanitas en de Zonnebloem krijgen de kans om de vrijwilligersnetwerken te verstevigen of op te bouwen. Zij behouden hun subsidies hiervoor. Wanneer er een noodzaak is die aansluit bij de doelstellingen van de gemeente kan de subsidie worden verhoogd.