Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Leerlingvervoer.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:54

De ChristenUnie is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Keuzes van ouders moeten wel op redelijke gronden zijn gebaseerd. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een eigen bijdrage gevraagd worden. Zo zorgen we ervoor dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat zo'n belangrijk onderdeel van de opvoeding is, ook aanwezig is voor minder draagkrachtige ouders.

Lokale lasten.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:04

Wij staan voor lage lasten en een goed financieel beleid. Wij kijken eerst naar onze eigen uitgaven. Wanneer er tekorten zijn is bezuinigen eerst aan de orde, voordat er weer gekeken wordt naar lastenverhoging.