Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Eigen Kracht Conferenties.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:43

De ChristenUnie is een warm voorstander van Eigen Kracht Conferenties (EKC) hierbij wordt gehandeld volgens het principe één hulpvraag een hulpverlener. Deze hulpverlener treedt op namens de andere hulpverlenende instanties en schakelt hen ook weer in zonder dat alles opnieuw besproken moet worden. Binnen de sociale omgeving wordt gezocht naar een oplossing. Belangrijk omdat zo iedereen de kans krijgt geholpen te worden en er niet alleen aandacht gaat naar de persoon met het probleem.