Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Kielzog.

Laatst gewijzigd op: 06-10-2017 10:18

Kielzog is een mooie voorziening in de gemeente Midden-Groningen. Nu Kielzog is verzelfstandigd vinden we dat ze meer zelf verantwoordelijk moeten zijn. Dat betekent ook dat ze zelf meer opdraaien voor de kosten. Een gemeentelijke subsidie is ook afhankelijk van het aantal bezoekers.

Kinderen in armoede.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:38

Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.

Kleine scholen.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:50

In een plattelandsdorpen vormen scholen een belangrijke basis in de dorpen. De ChristenUnie ziet scholen als een belangrijke voorziening om dicht bij huis onderwijs te kunnen krijgen. Daarom zetten we ons in voor goed en bereikbaar onderwijs in onze gemeente. 

Kunst en cultuur.

Laatst gewijzigd op: 22-01-2022 18:00

We vinden het belangrijk om iedere inwoner van Midden-Groningen, maar vooral onze jongeren in contact te brengen met kunst en cultuur. Met 't Kielzog hebben we daar  goede mogelijkheden voor en voorzien we in een regionaal en breed aanbod.