Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Decentralisaties.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:42

Het kabinet Rutte II maakt gemeenten verantwoordelijk voor een aantal taken die eerder door de rijksoverheid werden uitgevoerd. De belangrijkste veranderingen zijn de overheveling van de AWBZ naar de WMO, de participatiewet zal een groot deel van de sociale wetgeving vervangen. Verder ging de uitvoering van de jeugdzorg naar de gemeenten.

De ChristenUnie ziet het als een uitdaging om met een veel beperkter budget toch uitvoering te geven aan goede uitvoering van deze voor inwoners belangrijke voorzieningen. 

Goede communicatie niet meer dan vanzelfsprekend. Duidelijke en begrijpelijke informatie en een goede begeleiding van de consulenten heeft bij de ChristenUnie voortdurende aandacht.

Diversiteit.

Laatst gewijzigd op: 22-01-2022 18:00

Midden-Groningen is een gemeente met veel verschillen. Dat zien we nog weinig terug in de gemeentelijke organisatie. Bij gelijke geschiktheid vindt de ChristenUnie het voor de diversiteit goed om mensen uit minderheidsgroeperingen aan te nemen.

Drugs.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:43

Of we het nu hebben over de hard of softe variant, drugs veroorzaken vaak problemen. Allereerst ook voor gebruiker zelf. Maar ook in de maatschappij zijn de gevolgen merkbaar. Daarom is het van groot belang dat er aandacht is voor dit probleem. Allereerst door een repressief beleid ten aanzien van dealen. Maar ook door het geven van voorlichting over de gevaren. Te vaak wordt er nog vanuit gegaan dat softdrugs geen kwaad kunnen.

Duurzame energie.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:53

De ChristenUnie is tegenstander van grootschalige windparken op land. Deze kunnen beter op zee worden geplaatst. Bij vervanging van windturbines wordt gekeken naar de mogelijkheid van windmolenparken bestaande uit kleine windmolens, waarin dorpsgemeenschappen en/of –coöperaties en boeren, kunnen participeren. Een mooi voorbeeld daarvan is al in Hellum terug te vinden. Daar hebben inwoners de handen ineen geslagen om eigen stroom duurzaam op te wekken. Een dergelijke aanpak geldt wat ons betreft ook voor zonneparken. Ook deze initiatieven moet de gemeente faciliteren.