Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Windparken.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:52

De ChristenUnie is tegenstander van grootschalige windparken op land. Deze kunnen beter op zee worden geplaatst. Bij vervanging van windturbines wordt gekeken naar de mogelijkheid van windmolenparken bestaande uit kleine windmolens, waarin dorpsgemeenschappen en/of –coöperaties en boeren, kunnen participeren. Een mooi voorbeeld daarvan is al in Hellum terug te vinden. Daar hebben inwoners de handen ineen geslagen om eigen stroom duurzaam op te wekken. Een dergelijke aanpak geldt wat ons betreft ook voor zonneparken. Ook deze initiatieven moet de gemeente faciliteren.