Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Jeugdbeleid.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:46

Jongeren zijn een belangrijke groep in de maatschappij. Toch zijn ze vaak zelf uit beeld als het gaat om besluitvorming die hen raakt. Belangrijk is dat de jeugd nadrukkelijk wordt betrokken bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit zal niet alleen moeten gebeuren met politieke jongerenorganisaties, maar kan ook met andere jeugdorganisaties en door jongeren actief te benaderen. 

Jeugdzorg.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:09

Mensen die vooral met dagelijkse ‘overleven’ bezig zijn zullen nooit toe komen aan eigen bijdragen aan de samenleving als geheel. Het doorbreken ervan is erg belangrijk vanwege de forse vraagstukken die er liggen op leefbaarheid in samenhang met de bijbehorende sociale en economisch opgaven. Dit is ook reden voor de ChristenUnie om in ieder geval de komende jaren extra investeringen in Jeugdzorg en aanpalende beleidsvelden bovenop de reguliere budgetten mogelijk te maken.

Jongerenraad.

Laatst gewijzigd op: 22-01-2022 18:00

De ChristenUnie vindt een jongerenraad een goed idee. Zij hebben dan een adviserende rol vergelijkbaar met de adviesraad sociaal domein. Maar het primaat van besluitvorming ligt bij de gemeenteraad.