Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Onderwijs.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:55

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Daarbij willen we verder kijken dan de randvoorwaarden zoals huisvesting en inrichting. Belangrijk is dat er ook bij de ouders betrokkenheid en participatie is. De gemeente zorgt voor een goede samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen (openbaar en bijzonder), GGD enz. om achterstanden te voorkomen en adequaat te reageren op gesignaleerde achterstanden. Het in de huisvestingsverordening opnemen van de vestiging van een peuterspeelzaal in/bij de school. En een goede afstemming tussen de voorschoolse opvang en het basisonderwijs. Samenwerking tussen scholen is goed, maar mag nooit de eigen identiteit van de school aantasten.

Ontmoetingsplekken.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:10

Het verbinden van de leefwereld van thuis, de school en de buurt is belangrijk. Daarbij kunnen ontmoetingsplekken (hangplekken) ook een belangrijke functie hebben. Daar waar nodig ondersteunt de gemeente deze verbinding.

Overlast honden.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:08

Overlast van hondenpoep is altijd een grote ergernis. De ChristenUnie wil aandacht voor beleid daarop in de komende periode.